SrpskiСрпскиMagyar
05.12.2020. Субота

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

04.12.2020.

Поводом тренутне епидемиолошке ситуације у општини Мали Иђош, председник општине господин Марко Лазић се обраћа грађанима следећим саопштењем:

 

Поштовани грађани,

 

У протеклом периоду, на подручју општине Мали Иђош константно се региструје повећан број грађана који су позитивни на вирус COVID – 19 и поред тога што је на целој територији општине Мали Иђош проглашена ванредна ситуаиција и у складу са тим су прописане мере које је неопходно да се поштују. Овом приликом апелујем на грађане да озбиљно схвате ситуацију у којој се тренутно налазимо и да се понашају одговорно. Замолио бих да се придржавају свих мера и препорука донетих од стране Владе Републике Србије, Републичког кризног штаба и општинског штаба за ванредне ситуације. Веома је важно да поштујемо препоручену физичку дистанцу, избегавамо контакте,избегавамо задржавања и окупљања на отвореном и затвореном простору и да носимо заштитне маске. Посебно апелујем на млађе људе, али и на њихове родитеље да се суздрже од организовања рођендана, журки и других прослава.

 

Молим грађане, који су позитивни на корона вирус да поштују меру изолације, а грађани који су били у контакту са потврђеним случајем да остану у самоизолацији уколико им је иста одређена. 

 

Овом приликом бих се захвалио свим грађанима општине Мали Иђош који се понашају у складу са мерама и одлукама које су прописане од стране надлежних органа.Веома је важно да чувамо себе и своје најближе како би смо што пре победили ову пошаст са којом се бори и цео свет.

 

 

С поштовањем

 У Малом Иђошу

Дана: 04.12.2020. године

 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Марко Лазић24.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број: В 820-1-13/2020

Дана: 24.11.2020. године

М А Л И   И Ђ О Ш

 

 

На основу члана 43. Закона о смањаьу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени глвсник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 13. ванредној седници од 24.11. 2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 

1. Обавезно je коришћење личне заштитне опреме ( ношење заштитне маске) у затвореном

простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи контакти између људи испод прописане дистанце.

 

2. Према Уредби Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.141/2020 године), у периоду почев од 24. новембра 2020. године, па надаље, радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта, биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране и шалтерску продају хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

 

3. Забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите,*

4. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите,*

5. Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација,*

6. Прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова,*

7. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,*

8. Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,*

9. Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),*

10. Честа дезинфекција свих јавних објеката,*

11. Дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама (препорука),*

12. Што чешће прање јавних површина и пијачног простора уз употребу дезинфекционих средстава.*

13. Обустављају се тренинзи колективних спортова и спортова са контактом као и коришћење спортских хала од стране рекреативаца.

 

14. Контрола спровођења кућне изолације, кућног карантина ( самоизолације), као и свих противепидемиолошких мера које су на снази.

 

15. Препоручује се свим послодавцима да омогуће рад од куће свим запосленима код којих то процес рада допушта.

 

16. Одржавање чину сахране ограничавају се на присуство минимално протоколарно потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију простора и људи.

 

17.  У верским објектима приликом обреда примењивати мере заштите уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију верског објекта.

 

 

 

II.

Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа општине Мали Иђош у сарадњи са надлежним органима утврђени Законом.

 

Ова Наредба се примењује од 24.11.2020.г. и по потреби ће се мењати.

III

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава јавног информисања.

 

 

Командант Штаба за ванредне ситуације

општине Мали Иђош

                                                  Марко Лазић24.11.2020.


Република Србија
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Број: 016-1-122/2020-01
Датум: 24.11.2020. године

 


На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 60. Ст.1. т.20.Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, бр.7/2019 од 28.03.2019.), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације број В 820-1-13/2020 од 24.11.2020. године, председник општине доноси,

О Д Л У К У
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију
општине Мали Иђош

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Мали Иђош, почев од 12,00 часова, дана 24.11.2020. године, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19.

2. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите као и заштите живота и здравља становништва .

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Суботици, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Мали Иђош.

Број: 016-1-122/2020-01
У Малом Иђошу
Дана: 24.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Марко Лазић19.11.2020.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТ ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. и 2023. ГОДИНУ

 

Јавна расправа о Нацрту планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину одржаће се од 19.11.2020. године до 04.12.2020. године.

Текст Закључка и Програма јавне расправе о Нацрту планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину можете преузети ОВДЕ.

Текст Нацрту планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину можете преузети ОВДЕ.Архива >>>