SrpskiСрпскиMagyar
23.10.2017. Ponedeljak

 

 

 

Sistem 48

SPONZORI

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

RHMZ-Republički hidormeteorološki zavod Srbije 

 

 

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

 

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš 

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

OBAVEZE FIZIČKIH LICA - POREZ NA IMOVINU

PORESKI OBVEZNIK:
Vlasnik prava svojine na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Iđoš.

FORMALNE OBAVEZE OBVEZNIKA:
Obveznik je dužan da na obrascu PPI-2 podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti.

KOME SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA:
Lokalnoj poreskoj administraciji opštine Mali Iđoš – Mali Iđoš Glavna 31.

MATERIJALNE OBAVEZE KORISNIKA:
Godišnji porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja: prva rata do 15. februara; druga rata do 15. maja; treća rata do 15. avgusta i četvrta rata do 15. novembra.

ČIJI JE PRIHOD?
Porez na imovinu je izvorni prihod lokalne samouprave i ostaje u Malom Iđošu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (obrazac PPI-2);           
- dokaz o sticanju nepokretnosti (kupoprodaja, otkup, presuda suda, rešenje iz katastra nepokretnosti i drugo);                       
- lična karta vlasnika nepokretnosti.

NAPOMENA:
Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

KONTAKT PODACI:
LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA MALI IĐOŠ,
GLAVNA 32,
24321 MALI IĐOŠ
(kancelarija broj 8)
TELEFON: +38124731332

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE: